De all risk verzekering is de veelgebruikte term voor de volledig casco verzekering en is dan ook volledig ingeburgerd als er gesproken wordt over verzekeringen, die een volledige dekking bieden. Ook voor een all risk verzekering geldt echter dat er sprake kan zijn van uitsluitingen, die dus niet onder de dekking van de all risk verzekering vallen. De all risk verzekering wordt vooral afgesloten als er een nieuwe auto wordt gekocht of als er een auto wordt gekocht, die de leeftijd van drie jaar nog niet heeft bereikt. Hier zal de all risk verzekering verder worden besproken, waarbij onder meer de dekking aan de orde wordt gesteld en de premie van de all risk verzekering.

Dekking all risk verzekering

De all risk verzekering is een autoverzekering, die de meest uitgebreide dekking kan bieden. Bij de all risk verzekering wordt onder meer dekking geboden aan schade die aan andere veroorzaakt wordt op basis van de wettelijke aansprakelijkheid. Ook wordt er dekking geboden aan eventuele schade aan de eigen auto als gevolg van bijvoorbeeld storm, brand of diefstal. De extra dekking die deze all risk verzekering biedt, heeft betrekking op schade die wordt veroorzaakt door van buitenaf komen oorzaken. Hierbij kan er gedacht worden aan een botsing of aan een onverwachte slippartij of van de weg af raken in het water terecht komen.

Premie all risk verzekering

Uiteraard is de hoogte van de premie van de all risk verzekering niet bij elke verzekeraar gelijk en dat betekent dat de consument in elk geval kan vergelijken. De premie van de all risk verzekering is verder afhankelijk van de leeftijd van de verzekerde, maar ook van de woonplaats en van een eventueel eigen risico. Verder is natuurlijk de bonus/malus regeling ook van toepassing op de all risk verzekering, waardoor de premie van deze autoverzekering lager kan uitvallen. Bij een schadeclaim op grond van de all risk verzekering kan dit wel gevolgen hebben ten aanzien van diezelfde bonus/malus regeling en dus op de premie.