Een bestelauto verzekering kan worden afgesloten als het voertuig aan de daarvoor vastgestelde eisen voldoet. Een bestelauto is namelijk vooral bedoeld om goederen mee te vervoeren en heeft dan ook vaak betrekking op het zakelijk vervoer. Een bestelauto verzekering kan echter ook worden afgesloten door een particulier, die bijvoorbeeld eigen goederen wil vervoeren in de bestelauto. Ook op het gebied van de bestelauto verzekering zijn er diverse mogelijkheden met natuurlijk de basisverzekering op grond van de wettelijke aansprakelijkheid als uitgangspunt. De wettelijke aansprakelijkheid kan worden uitgebreid met een aanvullende bestelauto verzekering, waarmee een uitgebreidere dekking wordt geboden.

Aanvullende bestelauto verzekering

Naast de wa bestelauto verzekering kan de verzekerde kiezen voor een aanvullende bestelauto verzekering. Met een aanvullende bestelauto verzekering wordt namelijk ook de schade aan de eigen auto gedekt. Hierbij kan er een keuze worden gemaakt voor de wa plus een beperkt casco bestelauto verzekering of de wa plus de volledig casco bestelautoverzekering. Bij beperkt casco wordt schade aan de auto vergoed als gevolg van bijvoorbeeld diefstal en brand. Bij de volledig casco verzekering wordt ook de schade vergoedt, die bijvoorbeeld als gevolg van het van de weg raken van de auto door eigen toedoen wordt veroorzaakt. Voor de aanvullende bestelauto verzekering kan er gekozen worden voor een eigen risico. Naarmate het eigen risico hoger wordt, zal de premie van de bestelauto verzekering dalen. Naast de keuze uit deze mogelijkheden, kan er ook nog gekozen worden voor een eventuele verzekering voor accessoires van de bestelauto, een ongevallen- en inzittendenverzekering en een rechtsbijstandverzekering.

Bestelauto verzekering afsluiten

De bestelauto verzekering kan bij meerdere verzekeraars worden afgesloten, waarbij er wel sprake kan zijn van verschillen in de hoogte van de premie en in de dekking van de verzekering. Het kan dan ook aangeraden worden om een aantal bestelautoverzekeringen met elkaar te vergelijken, zodat duidelijk wordt wat de verschillen in de voorwaarden en in de premiehoogte zijn. Daarna kan de consument op basis van de eigen voorkeur een bestelauto verzekering afsluiten.