Er zijn verschillende schadeverzekeringen zoals

Motorverzekeringen
Scootmobielverzekeringen
Inboedelverzekeringen
Reisverzekeringen
Aansprakelijheidsverzekeringen

Al deze verzekeringen vergoeden een schade die voort komt uit een onzekerheidsfactor ofwel een ongeluk.