Bij het afsluiten van een verzekering voor de auto dan krijgt u altijd de optie voorgelegd of u ook een schadeinzittendenverzekering wilt afsluiten. Het is een aanvulling op de reguliere autoverzekering zodat u een ruimere dekking heeft. Er volgt een uitkering wanneer uw inzittenden overlijden of invalide raken. Het lijkt dan ook veel op een ongevalleninzittendenverzekering. Het verschil is dat een ongevalleninzittendenverzekering een vast bedrag uitkeert en de schadeinzittendenverzekering de werkelijke waarde.

Dekking schadeinzittendenverzekering
Als u te maken krijgt met een ongeval waardoor er letselschade is bij uw inzittenden dan volgt er een uitkering. Materiele schade voorkomend uit het ongeval wordt ook vergoed. Deze schade moet u wel kunnen aantonen. In de polis kunt u lezen tot welk bedrag u verzekerd bent. Meestal gaat het om een bedrag van een miljoen euro of meer. Het maakt niet uit wie het ongeval heeft veroorzaakt, de verzekering keert altijd uit. Als er letselschade is bij een inzittende waardoor deze niet meer in staat is om te werken dan volgt er een vergoeding voor de inkomstenderving.

De inzittenden kunnen in eerste instantie de kosten van letsel en bijkomende kosten verhalen op de verzekering van de tegenpartij als u geen schuld hebt. Medische kosten worden altijd direct vergoed door de zorgverzekering. Als u schade hebt aan de auto dan wordt dat niet verzekerd door de verzekering. Het is alleen bedoeld voor uw inzittenenden en het bezit van uw inzittenden.